Assisto oferuje usługi w zakresie kompleksowego projektowania:

Spółka realizuje powyższe prace w oparciu o nowoczesne metody projektowania z wykorzystaniem oprogramowania Catia.